trešdiena, 2016. gada 20. janvāris

1.Kor.4:1

Lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem.