svētdiena, 2015. gada 15. novembris

Ebr.13:15

Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē.