svētdiena, 2015. gada 15. novembris

Ps.84:5

Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr!