trešdiena, 2015. gada 14. oktobris

Īj.1:21

Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, Tā Kunga Vārds lai ir slavēts!