trešdiena, 2015. gada 14. oktobris

Rom.5:3-4

Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību.