pirmdiena, 2015. gada 14. septembris

Rm.7:24-25

Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū!