pirmdiena, 2015. gada 14. septembris

Ps.16:10

Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz Savam Svētajam liksi redzēt iznīcību.