pirmdiena, 2015. gada 7. septembris

Ps.119:154

Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini mani pēc Saviem vārdiem!