svētdiena, 2015. gada 6. septembris

Mt.10:8

Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet.