trešdiena, 2015. gada 12. augusts

Rom.16:19

Tikai vēlos, lai jūs būtu gudri uz labu, bet vientiesīgi uz ļaunu.