ceturtdiena, 2015. gada 13. augusts

Ps.147:5

Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā, Viņa gudrībai nav mēra.