pirmdiena, 2015. gada 6. aprīlis

Ps.90:4

Tūkstoš gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, kā vienas nakts sardze.