pirmdiena, 2015. gada 6. aprīlis

Atkl.1:17-18

Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas.