ceturtdiena, 2015. gada 23. aprīlis

Jūd.1:21

Pasargait sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību.