piektdiena, 2015. gada 13. marts

2.Moz.34:9

Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, mans Kungs, lūdzams, nāc jel kopā ar mums.