piektdiena, 2015. gada 13. marts

Mt.18:20

Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.