piektdiena, 2015. gada 6. februāris

1.Lku.29:17

Es zinu, mans Dievs, ka Tu pārbaudi sirdi un ka Tev labi patīk tie, kas ir atklāti.