piektdiena, 2015. gada 6. februāris

Mt.5:8

Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.