pirmdiena, 2015. gada 12. janvāris

Ap.d.15:11

Mēs ticam, ka ar Kunga Jēzus žēlastību tiksim pestīti.