pirmdiena, 2015. gada 12. janvāris

1.Moz.6:8

Noa atrada labvēlību Dieva acīs.