pirmdiena, 2014. gada 24. novembris

Sal.māc.3:14

Viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi: tam nevar neko nedz pielikt, nedz atņemt.