svētdiena, 2014. gada 23. novembris

Atkl.1:17-18

Nebīsties! Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam.