piektdiena, 2014. gada 28. novembris

Jer.31:10

Viņš, kas Israēlu izklīdināja, to tagad atkal pulcina kopā un sargā kā gans Savu ganāmo pulku!