piektdiena, 2014. gada 28. novembris

Rom.11:29

Neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums.