piektdiena, 2014. gada 14. novembris

Ec.14:6

Tā saka Dievs Tas Kungs: atgriezieties! Atstājieties no saviem elkiem un novērsiet savas acis no visām savām negantībām!