ceturtdiena, 2014. gada 13. novembris

Jņ.15:12

Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.