piektdiena, 2014. gada 21. novembris

Dan.6:22

Mans Dievs sūtīja Savu eņģeli un aizturēja lauvām rīkli, ka tie mani neaiztika.