piektdiena, 2014. gada 21. novembris

1.Jņ.5:18

Ikviens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi, un ļaunais neaizskar viņu.