pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

Ps.66:5

Nāciet un raugiet Dieva darbus, kas ir tik liels Savā varā, valdīdams pār cilvēku bērniem!