pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

Ef.1:3

Slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.