pirmdiena, 2014. gada 29. septembris

Joz.1:9

Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies!