svētdiena, 2014. gada 28. septembris

Lk.6:21

Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesities!