pirmdiena, 2014. gada 8. septembris

Jņ.6:47

Patiesi, patiesi Es jums saku: kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība