ceturtdiena, 2014. gada 31. jūlijs

Hab.2:20

Tas Kungs ir Savā svētajā namā. Lai visa pasaule klusē Viņa vaiga priekšā!