trešdiena, 2014. gada 30. jūlijs

Jņ.5:44

Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva?