piektdiena, 2014. gada 11. jūlijs

1.Kor.15:24

Viņš nodod Valstību Dievam un Tēvam, kad Viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku.