piektdiena, 2014. gada 11. jūlijs

Ps.103:19

Tas Kungs ir debesīs uzcēlis Savu troni, un Viņa ķēniņa valstība valda pār visu.