trešdiena, 2014. gada 4. jūnijs

Jes.53:1

Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies Tā Kunga elkonis?