otrdiena, 2014. gada 3. jūnijs

1.Tes.5:9

Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.