svētdiena, 2014. gada 4. maijs

Ps.25:16

Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās!