svētdiena, 2014. gada 4. maijs

Jēk.5:11

Tas Kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs.