ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs

Mt.28:20

Redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.