ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs

Cah.2:9

Es pats būšu, saka Tas Kungs, tai visapkārt par ugunīgu mūri, un Es parādīšos tās vidū lielā Savā godībā.