piektdiena, 2014. gada 9. maijs

Atkl.22:17

Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.