piektdiena, 2014. gada 9. maijs

Jes.12:3

Jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem.