svētdiena, 2014. gada 27. aprīlis

1.Tes.5:16

Esiet priecīgi vienumēr,