svētdiena, 2014. gada 27. aprīlis

Sal.māc.3:22

Es redzēju, ka nekas cilvēkam nav labāks, kā kad viņš priecājas, būdams iesaistīts savas darbības rosmē.