piektdiena, 2014. gada 25. aprīlis

1.Tes.4:14

Tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu.