piektdiena, 2014. gada 25. aprīlis

Ps.49:16

Taču manu dvēseli atpestīs Dievs, no pazemes varas Viņš mani ņems pie Sevis.