svētdiena, 2014. gada 16. februāris

Jņ.16:23

Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā Vārdā.